KULLANICI SÖZLEŞMESİ

“CKPLUS® FIRSATLAR DÜNYASI” SADAKAT PROGRAMI KULLANIM KOŞULLARI

İşbu “CKPLUS® FIRSATLAR DÜNYASI” SADAKAT PROGRAMI KULLANIM KOŞULLARI (“CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları”), CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından yönetilmekte olan sadakat programının (“CKPLUS® Fırsatlar Dünyası”) üyeleri için; kendisine CKPLUS® Fırsatlar Dünyası dâhilinde sunulacak, somut ve/veya soyut fayda sağlayacak CKPLUS® Fırsatlar Dünyası hizmetlerinden yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.

TANIMLAR

İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nda yer alan;

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası /Sadakat Programı/Program: Program’a, web sitesi üzerinden giriş yapan ve/veya programa üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, promosyonlar, kampanyalar ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

KULLANICI(LAR): İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na giriş yapan ve/veya üye olan gerçek kişiyi,

ÜYE İŞYERİ: CKPLUS® Fırsatlar Dünyası bünyesinde, KULLANICI’ya somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere, Interpartner Asistance ile “Sadakat Programı Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi (restoran, perakende satış noktası, online mağaza, otomotiv servis bayi, benzin istasyonları vb.) ve CK Enerji Akdeniz Elektrik’in anlaşmalı tedarikçilerini,

HİZMETLER: CKPLUS® Fırsatlar Dünyası bünyesinde, CK Enerji Akdeniz Elektrik ya da ÜYE İŞYERLERİ tarafından, KULLANICI’nın yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

KİŞİSEL VERİ: CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’ndan kampanya kodu almak amacıyla, KULLANICI’dan alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, site içi gezinme, cinsiyet vb. bilgilerini,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

SOMUT FAYDA: ÜYE İŞYERLERİ’nin, KULLANICI’ya sağlayacağı daimi ve dönemsel, finansal faydaları (indirim, promosyon, ikram, vb.),

SOYUT FAYDA: ÜYE İŞYERLERİ’nin, KULLANICI’ya içinde sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, deneyimsel faydaları (öncelik, ön satış, özel alan/loca, vb.),

MOBİL UYGULAMA (UYGULAMA): KULLANICI’nın, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), ÜYE İŞYERLERİ’nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası mobil platformunu,

WEB SİTESİ: ÜYE İŞYERLERİ’ne ait mağazaların, restoranların, ürünlerin, hizmetlerin, etkinliklerin, kampanyaların ve diğer bildirimlerin yayınlanacağı, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası web sitesini,

SADAKAT KARTI: KULLANICI’ya, CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından uygun görüldüğü takdirde verilebilecek olan plastik veya sanal kartları,

İLETİŞİM KANALLARI: CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Mobil Uygulaması, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Web Sitesi, ÜYE İŞYERLERİ merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), E- Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını, ifade etmektedir.

Yukarıda ifade edilen sözcükler, CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Program’da yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder. Uygulamaların bir kısmı, CK Enerji Akdeniz Elektrik’in inisiyatifinde olarak değiştirilebilir ya da sonlandırılabilir.

KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na giriş yaparak ve/veya üye olarak, işbu “CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve CKPLUS® Fırsatlar Dünyası hizmetlerine ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, giriş ve/veya üyelik için gerekli kişisel verileri, rezervasyon bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, konum verisi; KULLANICI’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na aktarılmakta ve CKPLUS® Fırsatlar Dünyası tarafından işlenmektedir. KULLANICI’nın, ÜYE İŞYERLERİ tarafından KULLANICI’ya sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin ÜYE İŞYERLERİ’nden CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na aktarılması ve işlenmesi gerekebilir. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.CKPLUS.com.tr” adresini ziyaret ediniz.

CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nda değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

PROGRAM KULLANIMI

1. KULLANICI’nın, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası özelliklerinden, ÜYE İŞYERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, www.CKPLUS.com.tr adresinde yer alan güncel kampanyaları takip etmesi, kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini avantajın sağlanacağı uygulamaya girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri / belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, CK Enerji Akdeniz Elektrik abonesi olunması ve iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekir.

2. “www.CKPLUS.com.tr” adresine veya CKPLUS® Fırsatlar Dünyası mobil uygulamasından giriş yapılarak, üyelik gereksinimi olmadan “CKPLUS® Fırsatlar Dünyası” hizmetinden yararlanabilir.

3. CKPLUS® Fırsatlar Dünyası hizmeti CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten elektrik aboneliği bulunan kullanıcılara özeldir ve kullanıcılar kendisine sms ile gönderilen eşsiz kod aracılığıyla CKPLUS® Fırsatlar Dünyası hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

4. KULLANICI’ya online hizmetlerde istisnai olarak kampanya özelinde farklı bir kod belirlenebilir. Bu kod, kampanyanın açıklama bölümünde kullanıcıya duyurulur.

5. KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası kapsamında bulunan medikal hizmetler ve ön rezervasyonlu hizmetlerden yararlanmak için ÜYE İŞYERİ’nin protokollü firması Interpartner Asistance çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir.

6. KULLANICI, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilebilecektir.

7. CK Enerji Akdeniz Elektrik, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın şartlarını değiştirebilir, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nı durdurabilir.

8. KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’na giriş yaptığında, sunulan fırsatlardan yararlanma ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından KULLANICI’ya genel ve özel iletiler ve bildirimler gönderilebilir. KULLANICI’nın cihazlarının iletişime kapalı olması veya bildirimleri çalıştıramaması/ulaşamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

10. KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın bildirimleri engelleyebilir.

11. İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde CKPLUS® Fırsatlar Dünyası, KULLANICI’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde KULLANICI da, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

VERİ PAYLAŞIMI

1. “CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca bu kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca alışveriş bilgileriniz, fayda kullanımından sonra alışveriş yapacağınız program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ tarafından da, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile paylaşılacaktır. (CK Akdeniz Elektrik Perakende A.Ş. hakkında bilgi için “www.ckakdeniz.com.tr”, güncel ÜYE İŞYERİ listesi için lütfen www.CKPLUS.com.tr’ye tıklayınız). Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. KULLANICI, kişisel verilerinin CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. CK Enerji Akdeniz Elektrik söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

2. KULLANICI sıfatıyla işbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

3. CK Enerji Akdeniz Elektrik, KULLANICI’nın paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu kapsamda KULLANICI'nın sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. KULLANICI, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”mizi inceleyebilir ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Çağrı Merkezini arayarak (Telefon: 0850 226 07 07) ya da kurumsaliletisim@ckakdeniz.com.tr adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

DİĞER HÜKÜMLER

 • KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu CKPLUS® Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nda sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, fatura, promosyon kodu v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, CK Enerji Akdeniz Elektrik’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 • KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, KULLANICILAR’ın belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. CKPLUS® Fırsatlar Dünyası, KULLANICI ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “CKPLUS® Fırsatlar Dünyası” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. KULLANICI, CKPLUS®’a bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. CKPLUS® Fırsatlar Dünyası, söz konusu bilgilerle, KULLANICI’nın üyelik/kullanıcı bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’ndan yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile KULLANICI arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, CK Enerji Akdeniz Elektrik’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, CK Enerji Akdeniz Elektrik’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası tarafından sağlanan Hizmetler’de, 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.
 • ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, rezervasyon işlemleri ve bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) her bakımdan CK Enerji Akdeniz Elektrik dışında ve doğrudan KULLANICI ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ve rezervasyon ile ilgili diğer bedeller KULLANICI’ya aittir.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası sadakat programını durdurabilir, üyeliği/kullanımı iptal edebilir, üyeliğe/kullanıma ilişkin aidat alabilir.
 • Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nın KULLANICI’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • CKPLUS® Fırsatlar Dünyası, ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, KULLANICI’nın “www.CKPLUS.com.tr” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden CK Enerji Akdeniz Elektrik’in sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • CK Enerji Akdeniz Elektrik, işbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.CKPLUS.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
Kişisel Verilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, CKPLUS® Fırsatlar Dünyası’nda saklanan veriler ile KULLANICI kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük:

İşbu CKPLUS® Fırsatlar Dünyası Kullanım Koşulları, KULLANICI’ya promosyon kodunun gönderilmesinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.